Portal Opatovina u Topuskom / primopredaja radova na obnovi za 2017. godinu

Završetak radova na obnovi portala za 2017. godinu

Izvršena je primopredaja građevinskih radova na obnovi portala Opatovina povijesne Cistercitske crkve u Topuskom. Time je završena faza radova za 2017. godinu. Plan je da se svi radovi završe za dvije godine kada bi se maknula skela i portal zasjao u punom sjaju.

Na primopredaji su bili načelnik Općine Topusko Ivica Kuzmić, voditeljica konzervatorskog odjela Sisak u ministarstvu kulture Ivana Miletić Čakširan, te iz Hrvatskog restauratorskog zavoda voditeljica odjela za graditeljsku baštinu Ana Škevin Mikulandra.

Ispod teksta u videu izjave za medije.

Ukratko o portalu

Početkom 13. stoljeća kralj Andrija II dao je sagraditi samostan s crkvom i predao ga na upotrebu francuskim cistercitima koji su ovdje stolovali gotovo 400 godina, sve do najezde Turaka. Već tada, oko samostana su zasađena prva stabla, a početkom 19. stoljeća, po nalogu Austrijskog cara Franje I, za njegove posjete Topuskom 1818. nastaje planski zasađen park.

Cijelim prostorom dominiraju ostaci gotičkog portala crkve Blažene Djevice Marije, jedino što je do danas preostalo od samostana i crkve. Park Opatovina obiluje rijetkim stablima, posebnim vrstama tulipanovca i četinara, a u njegovoj dubokoj hladovini, po brižljivo njegovanim stazama, već stotinama godina posjetitelji ljekovitog kupališta u Topuskom uživaju u šetnjama i odmoru.

Turci su pak 1556. zauzeli imanje topuske opatije, a cistercitski samostan i crkvu razorili su topovima. Predaja kaže da je po tom događaju Topusko dobilo naziv. Nakon Turaka, 1784. godine Topusko je došlo pod upravu Vojne krajine. Od samostana i opatije preostalo je jedino gotičko pročelje crkve visoko 23 m.


Izjava za medije